40 ml Güneş Kremi - 1 çekiliş hakkı

100 ml Güneş Kremi - 2 çekiliş hakkı

Sun Stick - 2 çekiliş hakkı

200 ml Güneş Kremi - 3 çekiliş hakkı

Bu kampanya MPİ’ nin 29.12.2021 tarihli ve E-58259698-255.01.02-13910 sayılı izni ile 01.03.2022(saat:00:01) - 15.06.2022(saat:23:59) tarihleri arasında düzenlenmektedir.